Werkwijze

Het gesprek

Bij de eerste afspraak wordt al direct toegewerkt naar een concept. De wensen worden besproken en de bestaande elementen worden geïnventariseerd. Maar vooral ook: wat is de stijl van het gebouw, hoe ziet de omgeving eruit? Wat is de smaak van de opdrachtgever?
Het geheel moet passen: een ontwerp is niet los te zien van zijn omgeving. Zo ontstaat bij de eerste afspraak al een gezamenlijk idee van het plan.

Het ontwerp

Op basis van het eerste gesprek, metingen en foto’s wordt het gezamenlijke idee verder uitgewerkt. Het ontwerp wordt op schaal uitgetekend en met bijbehorende detailtekeningen aan de opdrachtgever voorgelegd. Bij een landschapsontwerp gebeurt dit vaak in twee stappen: eerst worden de grote lijnen uitgewerkt, daarna volgt de detaillering.

Daarna…

Als het ontwerp naar wens is, kan hierbij ook nog een beplantingsplan worden gemaakt. Voor gehele- of gedeeltelijke aanleg en voor de aanplant kan vrijblijvend een prijsopgave worden gegeven. Als de tuin door de opdrachtgever zelf wordt aangelegd kan dit ook begeleid worden.